HuiXin Retreats

No. 88 Huiyun Road,Wuxing District,Huzhou,Zhejiang

HuiXin RetreatsOver view
All Photos

Hotel Traffic

HuiXin Retreats

Hotel Reservation Tel:
020-86007566 (CouponCode:15316)(Busy or no answer, online booking please!)
Hotel Front-Desk Tel: 0086572-3810666 (Catering, conference,sauna,entertainment, Invoice, traffic)

HuiXin Retreats Website: http://www.huixinretreats.cn/en

Hotel Address: No. 88 Huiyun Road,Wuxing District,Huzhou,Zhejiang

Business zone:
District: Wuxing District district
Address: No. 88 Huiyun Road,Wuxing District,Huzhou,Zhejiang

HuiXin Retreats

No. 88 Huiyun Road,Wuxing District,Huzhou,Zhejiang